Beskrivelse af VTV

Her finder du redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV.

VelfærdsTeknologiVurdering (VTV) er et evalueringsværktøj udviklet af Teknologisk Institut, der hjælper med at skabe en helhedsvurdering af en velfærdsteknologi. Vi har udarbejdet en række dokumenter, som vi i Enheden for Velfærdsteknologi bruger til at understøtte arbejdet med VTV'en. Disse inkluderer:

  • Vejledningen: Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VelfærdsTeknologiskVurdering
     
  • Vurderingsspørgsmål som alle VTV'er skal besvare og som tilsammen danner vurderingsmatricen for resultatetet af VTV'en
     
  • Excel-ark til udfyldelse af vurderingsmatrix, der skaber et visuelt billede af evalueringen pba. vurderingsspørgsmålene

Disse dokumenter er tilgængelige.

Er du interesseret i dokumenterne?

Enheden for Velfærdsteknologi

Skriv til os på e-mail, hvis du er interesseret i dokumenterne.