Hvad er velfærdsteknologi?

Her på siden kan du læse om, hvad velfærdsteknologi er.

Velfærdsteknologi er teknologier, som genskaber eller udvider livsbetingelserne for borgere, der har brug for støtte i hverdagen. Formålet er at styrke borgernes selvhjulpenhed og selvstændighed og samtidig styrke medarbejdernes arbejdsmiljø i forbindelse med sociale velfærdsydelser og indsatser. Det betyder også, at velfærdsteknologi kun giver mening og værdi, hvis de forbedrer hverdagen for borgere og medarbejdere. Vi tager derfor afsæt i hver enkel borgers udfordringer i hverdagen, når vi udvikler og implementerer velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologi kan både dække over teknologier, som bruges i samfundet i almindelighed f.eks. smartphones og tablets, men det kan også være specialdesignet teknologi, der skal imødekomme bestemte målgruppers behov, f.eks. i form af hjælpemidler. 

Tre mål for velfærdsteknologi

Vi har opstillet tre mål for arbejdet med velfærdsteknologi. Vi bruger målene, når vi tager stilling til behovet for nye løsninger, og når vi evaluerer de eksisterende. Målene er også styrende for vores samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere. De tre mål for indsatser med velfærdsteknologi er:

  • Bedre livskvalitet for borgerne
  • Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne
  • Bedre udnyttelse af ressourcerne
Billede
Velfærdsteknologis tre mål

Etiske overvejelser

I Enheden for Velfærdsteknologi arbejder vi for og med at tænke etiske perspektiver ind i alt vores udbredelse af teknologi og teknologivurdering. Det er vigtigt, fordi teknologierne potentielt har stor indvirkning på og konsekvenser for både borgerne og medarbejderne i Socialforvaltningen. Nedenfor er listet en række etiske spørgsmål, der er vigtige at forholde sig til, inden man går i gang med at bruge eller anbefale en velfærdsteknologi.

Potentialer:
Hvilke potentialer ser du i teknologien til borgergruppen / medarbejderne?

Bivirkninger og risici:
Hvilke bivirkninger og risici ser du ved at bruge teknologien med borgergruppen?
Hvilke etiske overvejelser bør personalet gøre sig, inden de bruger teknologien med borgergruppen?

Misbrug:
Kan teknologien misbruges overfor borgergruppen eller medarbejderne? Hvordan?
Hvad kan der gøres for at sikre, at dette ikke sker?

Langsigtede konsekvenser:
Hvilken påvirkning kan teknologien have på borgerne på sigt?
Hvordan påvirker teknologien det pædagogiske arbejde med borgerne?