Invitation til samarbejde 2017 - Mobile digitale løsninger på socialområdet

  • ""
Invitation til indledende møder i maj 2017

Socialforvaltningen inviterer med nedenstående invitation relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et samarbejdsprojekt gennem indledende møder i maj 2017. Disse møder har baggrund i de analyser og indledende afprøvninger som Socialforvaltningen (SOF) i Københavns Kommune gennemførte i efteråret 2016. Mere information om brugerbehov og afrapporteringen fra markedsdialogen i 2016 kan findes her.

Hvem kan deltage i de indledende møder?

Du kan deltage, hvis du ser din virksomhed som potentiel leverandør (se invitation). 

Møderne a 1½ times varighed afholdes på følgende datoer:

Onsdag d. 17. maj: 9.00 – 15.00
Fredag d. 19. maj: 9.00 – 15.00
Tirsdag d. 23 maj: 9.00 – 15.00

Tilmelding

Hvis du vil deltage så udfyld tilmeldingsskemaet og send det til velfaerdsteknologi@sof.kk.dk med emnefeltet ”tilmelding til indledende møde” senest onsdag den 10. maj 2017. 

Vi ser frem til et spændende samarbejdsprojekt!