Viden - velfærdsteknologi, borgerinddragelse og etik

Her på siden kan du få indsigt i den viden om velfærdsteknologi, borgerinddragelse og etik vi løbende arbejder med. Vi har i Enheden for Velfærdsteknologi i Socialforvaltningen gennemført en omfattende dialog og inddragelse af medarbejdere, brugere og eksterne parter i perioden maj 2013 til oktober 2016. Bl.a. via en række tests, analyser, workshops og dialogmøder hvor ca. 400 deltagere har peget på potentialer og udfordringer for velfærdsteknologi.

Det har givet meget viden om velfærdsteknologi på socialområdet, og du kan læse alle de spændende resultater nedenfor under "resultater".

Vi har også gennem interviews, personaer, brugerrejser og antropologiske studier sammen med borgerne fået mange indblik i deres eget liv. De historier kan alle sådan set bruge som grundlag for nye idéer og indsatser – også uden at tænke teknologi. Beskrivelser som disse kan ikke erstatte brugerinddragelse, men de kan bruges til at tale sammen om borgernes behov. Det håber vi, at mange vil gøre brug af, så vi har samlet borgercases nedenfor under "borgercases".

Her på siden finder du også en række kort til at snakke etik ud fra samt et inspirationskatalog over velfærdsteknologier, der kan være relevante at medtænke i et byggeprojekt.

""

Borgercases

Borgercases fra interviews, personaer, brugerrejser og antropologiske studier sammen med borgerne
""

Resultater

Resultater fra tests, analyser, workshops og dialogmøder
""

Viden fra markedsdialogen 2016

Tilbagemelding på Socialforvaltningens markedsdialog om apps i efteråret 2016.
""

Etik

Her kan du trykke dig igennem nogle af de spørgsmål, der er vigtige at tænke ind i arbejdet med velfærdsteknologi
""

Inspirationskataloger

Inspiration og overblik over forskellige typer af velfærdsteknologier
""

Tek-Match Spillet

Tek-Match er et spil der handler om at matche teknologier og borgere