Her kan du læse mere om målgrupperne for vores indsatser

I Socialforvaltningen tager vi os af socialt udsatte, sårbare samt handicappede borgere i alderen 18-65 år. Vi har delt borgerne op i fire hovedgrupper som er vores primære målgrupper i de velfærdsteknologiske indsatser på det sociale område.

Du kan læse mere om hver af de fire hovedgrupper herunder.

Udsatte voksne
Udsatte børn og familier
Borgere med sindslidelser
Borgere med handicap

Opsummering af målgruppernes kernebehov