I Enheden for Velfærdsteknologi vil vi gerne dele ud af de erfaringer, vi har fra vores arbejde med forskellige velfærdsteknologier. Derfor deler vi her på siden de evalueringer og vurderinger, vi løbende laver af teknologier, vi er i gang med at afprøve. Desuden finder du her redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VelfærdsTeknologiVurdering (VTV). 

Ved spørgsmål omkring evalueringerne kontakt os da på velfaerdsteknologi@sof.kk.dk

Evalueringer og vurderinger

""
Vurderingsresultat af projekt med senge sensoren Emfit QS til at støtte arbejdsgange på et bosted og forbedre søvnen for beboere
""
Vurderingsresultat af projekt med FearFighter til behandling af angst og forbier
""
Afprøvning af Ipads og læringsapplikationer i U-Turns dagbehandling
""
Vurderingsresultat af projekt med JACO til at gøre borger med begrænset bevægelighed mere selvhjulpen
""
Vurderingsresultat af projekt med Tiimo til at understøtte struktur for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser
""
Vurderingsresultat af projekt med leg og læringsteknologier til at motivere elever og styrke relationskompetencer
""
Vurderingsresultat af projekt med FitLight til træning for borgere med synsnedsættelse
""
Vurderingsresultat af projekt med audiovisuelle teknologier på herbergcenter for udsatte voksne
""
Vurderingsresultat af projekt med sansestimulerende teknologier på døgninstitution for borgere med udviklingshæmning
""
Vurderingsresultat af projekt Swash vaskehandske til borgere der ikke er selvhjulpne i forhold til personlig hygiejne.
""
Vurderingsresultat af projekt med Vis Mig Din Stemme som kommunikationsredskab
""
Vurderingsresultat af projekt Vis Mig Din Stemme til borgere med funktionsnedsættelse
""
Her kan du læse om Socialforvaltningens arbejde med apps og samtidig byde ind med idéer og løsninger
""
Vurderingsresultat af projekt med JustoCat til borgere med begrænset kognitiv funktionsniveau.
""
Vurderingsresultat af projekt med løftestolen Raizer Lift Up testet på Center Midtbyen i den sociale hjemmepleje
""
Vurderingsresultat af projekt med leg- og læringsteknologi til børn på institutionen Elmehuset og skolen Baunegård
""
Vurderingsresultat af projekt med opvaskemaskiner til borgere på bostederne Jens Warmings Vej og Rymarksvej 3
""
Vurderingsresultat af projekt med digitale skærme
""
Vurderingsresultat af projekt med vendelagner til borgere med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne på Bo –og Dagtilbuddet Musvågevej
""
Vurderingsresultat af projekt med lydanlæg fra SoundFocus til borgere med udviklingshæmning på Nørrebro Vænge
""
Vurderingsresultat af projekt med telemedicinsk sårvurdering
""
Vurderingsresultat af projekt med lyspaneler til voksne med udviklingshæmning på Nørrebro Vænge.
""
Vurderingsresultat af projekt med SenSit Kuglestol til borgere med stofmisbrug på Netværket
""
Vurderingsresultat af pilotprojekt med elektronisk nøglesystem fra Bekey
""
Herunder findes en pixie udgave af midtvejsevalueringen af pilotprojektet omhandlende projekt Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg