Dialog

Enheden for Velfærdsteknologi er løbende i dialog med leverandører og andre aktører om velfærdsteknologi til vores borgere. Du finder aktuelle markedsdialoger herunder.

""

Opfølgningsrapport, markedsdialog om medicinhåndtering

Københavns Kommune har i foråret 2019 afholdt en markedsdialog om teknologi til medicinhåndtering. Resultatet heraf fremgår af denne rapport