VTV - Elektroniske nøgler fra Bekey

  • ""
Vurderingsresultat af pilotprojekt med elektronisk nøglesystem fra Bekey

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har i perioden 2014 - 2015 kørt et pilotprojekt, hvor et elektronisk nøglesystem i hjemmeplejen er blevet testet. Herunder findes en evalueringsrapport af projektet med en VTV (VelfærdsTeknologiskVurdering) af teknologien.