Viden fra markedsdialogen 2016

  • ""
Tilbagemelding på Socialforvaltningens markedsdialog om apps i efteråret 2016.

Socialforvaltningen har i efteråret 2016 gennemført en markedsdialog omkring mulighederne for at bruge mobile digitale løsninger til at hjælpe voksne, børn og unge til et bedre hverdagsliv.

Der har været deltagelse fra et bredt udsnit af leverandører, der valgte at deltage på baggrund af den åbne invitation til alle interesserede leverandører. Tilbagemeldingen herfra findes nedenfor. 

Vi takker for den store interesse!