Udsatte voksne

  • ""
Udsatte voksne i København betyder borgere mellem 18-65 år, der er hjemløse, har et misbrug eller andre dybe sociale udfordringer.

Socialforvaltningen arbejder for at give hver enkelt en stabil og god hverdag med et socialt netværk og forhindre nye problemer. Det er ofte en kædereaktion af store og små begivenheder, der gør, at livet går ned af bakke. Den rette hjælp i hverdagen på rette tid og sted kan forhindre, at kæden ryger af igen. Hjemløse eller misbrugere lever ofte et kaotisk liv, og de kan have brug for en bred vifte af forskellige former for hjælp for at komme tilbage til en bedre hverdag: For nogle udsatte borgere, er det et misbrug med psykiske, sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, der udgør den største barriere i livet. For andre udsatte, der er kommet lidt ovenpå og måske har fået en bolig efter at have været hjemløs, kan det være svært at finde nye kræfter og motivation til at komme videre og til at få styr på dagligdagen igen. Derudover har rigtig mange udsatte ud over de sociale problemer også et langt dårligere helbred end resten af befolkningen.