Udsatte børn og familier

  • ""
Socialforvaltningen i Københavns Kommune yder særlig støtte til socialt udsatte børn, unge og deres familier.

Det er familier med sociale problemer, og det er børn og unge, der ikke trives eller udvikler sig som deres jævnaldrende. Det skyldes for mange en dårlig forældreomsorg på grund af forældrenes misbrug, psykiske sygdom eller manglende grundlæggende forældreevner. For andre kan problemerne være ADHD eller eget misbrug. Udsatte børn og unge har det rigtig svært i skolen, hvis de ikke får løst deres problemer. De har svært ved at holde fraværet nede, de har svært ved at lave lektier, og de kan have det svært socialt i skolen. Den sociale indsats skal gøre, at også de udsatte børn får de kompetencer i folkeskolen, der er nødvendige for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller kunne fungere i et job senere i livet.