Evalueringer og vurderinger

  • Evalueringer, VTV, Enheden for Velfærdsteknologi, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, SOF
Evalueringer og vurderinger af velfærdsteknologier

I Enheden for Velfærdsteknologi vil vi gerne dele ud af de erfaringer, vi har fra vores arbejde med forskellige velfærdsteknologier. Derfor deler vi de evalueringer og vurderinger, vi løbende laver af teknologier, vi er i gang med at afprøve. Det redskab, vi anvender til evaluering, kaldes VelfærdsTeknologiVurdering (VTV), og på siden her finder du foruden eksempler på færdige VTVer også de dokumenter, der er udgangspunktet for arbejdet med VTV. 

Ved spørgsmål omkring evalueringerne og vurderingerne kontaktes vi hellere end gerne på velfaerdsteknologi@sof.kk.dk