Evaluering af skærmbesøg pilotprojekter

  • ""
Herunder findes en pixie udgave af midtvejsevalueringen af pilotprojektet omhandlende projekt Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg

Socialforvaltningen har gennemført to afprøvninger af skærmbesøg til borgere på det sociale område. De to projekter har kørt i hhv. Borgercenter Hjemmepleje og indenfor hjemmevejledning til borgere med sindslidelser. I pixie udgaven af evalueringen præsenteres projekterne kort, og de vigtigste indsigter fremlægges. Ønskes de fulde evalueringsrapporter for hvert projekt, er disse også tilgængelige. Kontakt da Enheden for Velfærdsteknologi på Velfaerdsteknologi@sof.kk.dk