Borgere med sindslidelser

  • ""
Socialforvaltningen støtter borgere med sindslidelser, der har behov for hjælp til at håndtere disse lidelser og de konsekvenser de medfører

De mest sårbare borgere har alvorlige gener af deres sygdom. Nogle af dem bor på et socialpsykiatrisk botilbud og har midlertidigt eller længerevarende brug for omfattende støtte og hjælp til at kunne fungere og klare dagligdagen. Der er ca. 1000 borgere på de socialpsykiatriske botilbud. Andre borgere med sindslidelser bor i bofællesskaber eller egen lejlighed og klarer mere selv. De modtager støtte fra enten en hjemmevejleder (ca. 3-400 borgere) eller Den Sociale Hjemmepleje (ca. 8-1.200 borgere). De får pædagogisk rehabiliterende støtte eller hjælp med basale opgaver derhjemme, og nogle har også behov for pleje og sundhedsydelser. Den enkeltes behov for hjælp kan skifte mellem gode og dårlige udsving i sygdomsbilledet. Socialforvaltningens tilbud skal derfor være fleksible og kunne hjælpe borgeren med mange ting – for eksempel boligsituation, sundhed, beskæftigelse, evt. misbrug og socialt netværk. Det er borgeren selv, der skal sætte retningen for denne rehabiliterende støtte, der skal hjælpe borgeren til at komme sig bedst muligt fra sin sygdom.