Borgere med handicap

  • ""
Borgere med handicap er begrænset i hverdagen af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser

Det kan være som følge af hjerneskade, fysisk traume, udviklingshæmning, eller det kan være kognitive udfordringer med f. eks. aspergers syndrom eller autisme. Nogle lever hele livet med en funktionsnedsættelse, de er født med, og andre får en funktionsnedsættelse fra børne- og ungdomsårene eller ved en ulykke eller sygdom som f.eks. sclerose. Samlet set yder Socialforvaltningen støtte til ca. 20.000 københavnere med forskellige former for funktionsnedsættelser, heraf er 2.500 børn og unge. Målet for Socialforvaltningen er, at borgere med funktionsnedstættelser kan leve livet på lige vilkår med andre borgere.